Gemeente Zoetermeer grijpt in: beide woontorens De Sniep worden gehalveerd

De hoogste woontoren op de plek van De Sniep mag maximaal zeven bouwlagen krijgen. De andere slechts drie tot vier verdiepingen. Beide worden dus gehalveerd, als het aan de gemeente ligt. 
Maximaal vier bouwlagen zien omwonenden als de grens. Het liefst hebben ze helemaal geen woontorens, maar blijft het karakteristieke gebouw van het inmiddels gesloten restaurant, hotel en partycentrum De Sniep behouden. Dat laatste lijken ze te kunnen vergeten, omdat ontwikkelaar Chronos twee woontorens op die plek wil bouwen. De gemeente Zoetermeer heeft echter ‘spelregels’ opgesteld voor het nieuwbouwproject.

Het college van b en w heeft besloten dat het hoogste gebouw niet hoger dan 7 verdiepingen mag zijn. Het complex wordt bovendien gasloos en krijgt een binnentuin. In de nieuwe plannen staat ook dat er een voorkeur is voor levensloopbestendige woningen voor de zogenaamde empty nesters uit Buytenwegh en De Leyens. Er komt een wandelroute vanaf de rotonde over het terrein van het gebouw naar het Binnenpark. Bewoners en bezoekers parkeren onder een verdiept aangelegd parkeerdek. Het dak van het parkeerdek wordt onderdeel van de groene wandelroute naar het Binnenpark. De gemeenteraad gaat hier later over het eindoordeel over vellen.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Aleidus Aalderink

    Zoals op jong Seniorenbijeenkomst is aangegeven dat er voor Dove senioren een plek wordt gezocht waar men bij elkaar kan wonen. Als model staat hier "De Gelderhorst" het enig Dove senioren wooncentrum met een zorghuis. Daar heeft men een wachtlijst van meer dan 150 personen.
    In Haaglanden zoeken Dove senioren om een plek waar ze in de omgeving van hun kinderen en sociaal contact met hun lotgenoten te behouden door in de omgeving te blijven om van hun leven kunnen genieten. Het gezamenlijk wonen minder de last die ze hebben met de communicatie door hier een hulppunt toe te voegen waar ze op terug kunnen vallen.
    Vandaar dat hier op Jong Senioren bijeenkomst vragen is gesteld aan wethouder Weerwag.
    Het zal uniek zijn als dit mogelijk wordt gemaakt naast het bestaande Doven zorgcentrum "De Gelderhorst" in Ede.

Geef een reactie