WAT?

Wat zijn Jongsenioren 

Onze doelgroep zijn mensen van 60 of ouder, of zo jong als iemand zich voelt
Wij vinden dat een goed seniorenleven om drie pijlers draait:

 • Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in de vertrouwde omgeving
 • Zin geven aan het dagelijks leven
 • Een gezonde leefstij; mobiel en vitaal blijven

WAT willen wij tot stand brengen?

 • Wij organiseren onze activiteiten rondom die drie pijlers
 • Wij gaan uit van de wensen en problemen
 • Wij ontwikkelen ons tot dé plek voor kennis en informatie over de thema’s die gaan over JongSenioren
 • Wij zorgen ervoor dat wij bij onze doelgroep en bij relevante organisaties, instanties en gemeente bekend staan als een belangrijke gesprekspartner voor een ‘goed seniorenleven’
 • Wij zorgen ervoor dat wij voor onze doelgroep en voor relevante organisaties, instanties en gemeente goed bereikbaar zijn
 • Wij dragen bij aan verbinding: met en tussen onze vrijwilligers en onze doelgroep, tussen senioren onderling, in de wijken, tussen jong(er) en oud(er). Daartoe brengen wij mensen bij elkaar. Wij zoeken actief naar samenwerking met iedereen die een goed seniorenleven belangrijk vindt
 • Wij hebben een plek aan tafel waar we gehoord en geraadpleegd worden over het realiseren van een goed seniorenleven, en zijn gesprekspartner voor organisaties, instanties en de gemeente in een signalerende, voorbereidende en adviserende rol
 • Wij leveren, waar mogelijk, een bijdrage aan de realisatie van plannen van organisaties/instanties en gemeente
 • Wij werken met andere organisaties samen