Wonen - verhuizen (18 bijdragen)

In 2019 heeft de Haagse Hogeschool in samenwerking met SGZ (Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer) in Zoetermeer een onderzoek verricht naar de problemen, die bij senioren zouden kunnen optreden. Hierbij ging het ook in hoeverre jongsenioren zich voorbereiden op de toekomst.

Uit dit onderzoek is afgeleid dat vier “probleemgebieden” zijn, die onderling een samenhang hebben. Vandaar ontstond metafoor “stoel” met vier poten. De thema’s wonen; mobiliteit; zingeving; gezondheid.

Rond drie van de vier thema’s werden werkgroepen geformeerd.

De deelnemers kwamen uit verschillende wijken in Zoetermeer. Ook verschilde de woonsituatie (huur en koopwoning).

Bij geen van de deelnemers bestond de directe behoefte om te verhuizen. Daarom ging het gesprek vooral over “denken voor een ander”, die wel in een dergelijke situatie terecht zou komen.

Het onderwerp “Wonen” stond sterk in de belangstelling. Daarom werd gesplitst in twee subgroepen.

Een groep wilde “niet verhuizen” of te wel “aanpassen” de ander groep wilde of moest wel verhuizen.

 

“Niet verhuizen”

In beide gevallen (huur en koop) is het eventueel noodzakelijk om bij “niet verhuizen” de woning levensloopbestendig te maken: traplift; inloopdouche. Bij huur moet de verhuurder toestemming geven; bij een koopwoning kunnen de kosten een rol spelen.

 

“Verhuizen”

Verondersteld wordt om te gaan verhuizen. Waarom doe je dat?

In het geval van een huurwoning wordt gedacht aan verhuizen omdat er sprake is van scheefhuur (een te lage huur in samenhang met het inkomen). Wanneer een andere huurwoning betrokken wordt, wordt de huur 1,5 keer zo hoog. Voor een aantal personen is dit geen haalbare kaart.

Probleem is het vinden van een geschikte betaalbare woning binnen Zoetermeer.

Verhuizen buiten Zoetermeer naar een gebied met goedkopere woningen levert het verlies op van de sociale contacten en de goede voorzieningen.

In de voortgang van het proces probeert de initiatiefgroep “wonen” vanuit de geuite problemen een programma van wensen op te stellen voor “verhuizers” en “aanpassers”

 

Theo Nuijten,
20 december 2020

 

Terug
Themafoto Wonen-verhuizen De Groene Mient in 16x9.jpg