Mobiliteit-Vitaliteit (13 bijdragen)

Impressie uit de startbijeenkomst Werkgroep Mobiliteit-Vitaliteit op 20 augustus 2020

Brainstormvraag: Wat vindt ieder belangrijk om in/met de werkgroep aan te pakken (max. 3 onderwerpen)

Verreweg het belangrijkste onderwerp was het thema: ‘bekendheid/toegankelijkheid’. In Zoetermeer bestaan kennelijk al erg veel mogelijkheden voor jongsenioren en kwetsbare ouderen, maar toch zijn deze voor velen niet te vinden. De werkgroep vindt het erg belangrijk dat informatie hierover daadwerkelijk terechtkomt bij die inwoners van Zoetermeer voor wie dit relevant is.

Zo werden al genoemd: www.zoetermeerwijzer.nl en www.zoetermeervoorelkaar.nl , maar er is nog veel meer.

De met dit onderwerp samenhangende opmerkingen op de Post-It-blaadjes waren:

 • Inventarisatie m.b.t. Mobiliteit en Vitaliteit ‘Wat is er al beschikbaar?’
 • Meer bekendheid/toegankelijkheid creëren (inventariseren + uitdragen) van alles m.b.t. ouder worden/ouder zijn in Zoetermeer
 • Zowel m.b.t. de regelingen – praktisch maar ook ‘ouder worden’ à ‘ouder zijn’
 • Hoe kun je maatwerk creëren m.b.t. mobiliteit en vitaliteit? Soort vraagbaak/waaier met informatie voor als … je ineens een probleem hebt
 • Communicatie/infoverstrekking
 • Informatie ontsluiten
 • Hoe de benodigde info te vinden
 • Waar kunnen wijkbewoners/1e lijn terecht met vragen
   

Andere opmerkingen waren (verder niet besproken)

 • Voor onszelf of voor andere senioren?
 • Toegankelijkheid < de wijk?
 • Eén loket voor vragen
 • Persoonlijke mobiliteit door aangepast bewegen
 • Laagdrempelige initiatieven, bijv. wandelgroepen, beweeggroepen
 • Hoe maken we 55+ bewust van ‘nadenken’ over ouder worden à ouder zijn
 • Bewustwording stimuleren
 • Technologie-aspecten m.b.t. Mobiliteit/Vitaliteit? Bijv. een ‘wijk-Über’?
 • Gezonde voeding

Lees ook het verslag van de bijeenkomst van de Themagroep van 25 mei 2021

Terug
20210525 groepsfoto themagroep Mobiliteit en Vitaliteit 2 bew en 16x9.jpg