Plicare; Nieuwsbrief We zijn zelf het medicijn (0 bijdragen)

We zijn zelf het medicijn

 

Met deze campagne hopen we meer bekend te maken dat je leefstijl invloed heeft op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie. En dat werken aan gezonde hersenen en een fit lichaam voor iedereen verstandig is. Daarmee willen

we zoveel mogelijk nieuwe gevallen helpen voorkomen.

  1. cbs.nl publicatiedatum 28 juni 2017 

  2. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, www.thelancet.com Vol 396  August 8, 2020

  3. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.  De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

Lees de Nieuwsbrief

Terug
Plicare.png