Wat wil Jongsenioren Zoetermeer?

Waarom zijn wij met dit initiatief begonnen?

Wij zijn een nu nog bescheiden groep actieve jongsenioren uit Zoetermeer. Samen willen wij zorgen voor een goed leven voor onszelf en andere  jongsenioren in Zoetermeer. Hierbij willen wij jongsenioren in Zoetermeer bewust maken van een mogelijk kwetsbare toekomst, en welke keuzes hierin te maken zijn.

 

Pijlers onder een goed seniorenleven zijn voor JSZ:

 • Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven in de vertrouwde omgeving;
 • Zin kunnen geven aan het dagelijks leven;
 • Mobiel en vitaal kunnen blijven;
 • Een gezonde leefstijl hebben.
   

WAT willen wij tot stand brengen?

 1. Wij organiseren onze activiteiten rondom de vier pijlers. De pijler ‘Gezonde Leefstijl’ zal in de loop van 2022 worden opgericht;
 2. Ons handelen is gebaseerd op de behoeften en de problematiek van onze doelgroep en van onze vrijwilligers. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk bottom-up zullen werken;
 3. Wij ontwikkelen ons tot dé plek voor actuele en relevante kennis en informatie over deze thema’s;
 4. Wij moeten ervoor zorgen dat wij bij onze doelgroep en bij relevante organisaties, instanties en gemeente bekend staan als een ‘autoriteit voor een goed seniorenleven’;
 5. Wij moeten ervoor zorgen dat wij voor onze doelgroep en voor relevante organisaties, instanties en gemeente goed bereikbaar zijn;
 6. Wij willen bijdragen aan verbinding: met en tussen onze vrijwilligers en onze doelgroep, tussen senioren onderling, in de wijken, tussen jong(er) en oud(er). Daartoe brengen wij mensen bij elkaar;
  • Wij willen een plek aan tafel waar we gehoord en geraadpleegd worden over het realiseren van een goed seniorenleven, en fungeren als gesprekspartner voor organisaties, instanties en de gemeente in een signalerende, voorbereidende en adviserende rol.
  • Waar passend leveren wij ook een bijdrage aan de realisatie van plannen van organisaties/instanties en gemeente.
 7. Wij gaan met andere organisaties samenwerken
 8. Om al deze ambities waar te maken moeten we flink aan de bak. En dat betekent nu eenmaal ook dat wij hiervoor over enige financiële armslag moeten beschikken.

In de kern draaien onze initiatieven primair om (het halen en brengen van) informatieEn ons initiatief zal meer en meer het karakter krijgen van een vrijwilligersorganisatie.

Spreekt ons initiatief u aan? Wilt u meer weten hoe wij dit allemaal voor ons zien? Wilt u misschien met ons meedoen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail, bij info@jongseniorenzm.nl .

Wij zien uw ideeën, reacties en verhalen graag tegemoet!

Terug