Publicatie index --> Overige artikelen

Terug naar hoofdpagina

Titel Inhoud Afbeelding Aktie
20220502-Lenteborrel 16 mei programma

PROGRAMMA LENTEBORREL


          19.30 uur       Zaal open ontvangst
                                   Koffie en thee

20.00 uur       Welkom,
                                   
Opening en introductie van de themaleiders
                                   
Gezonde Leefstijl, Mobiliteit&Vitaliteit, Wonen (huis
                                    levensloopbestendig maken of verhuizen)
                                    
en Zingeving.

   Kort filmpje “Ouder worden 2040”

20.30 uur       Coen Tückermann “Van dorp naar stad”

          
21.00 uur       Pauze 

21.15 uur       Adri Smits “De wereld is niet meer van ons”

21.45  uur      Drankje en hapjes gezellig samenzijn

22.15 uur       EINDE BIJEENKOMST

20220502 Lenteborrel JSZ als jpg 16x9.jpg Bekijk
20220215 Viviëne Brevé - Woonzorgvisie Zoetermeer

Aanleiding
Zoetermeer wil een stad zijn voor iedereen. Een stad waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Waar Zoetermeerders prettig wonen in een veilige en toegankelijke woonomgeving. In een buurt die uitnodigt
om mee te doen, anderen te ontmoeten, te helpen of te ondersteunen, en waar zorg op maat dichtbij is.
We willen hierbij zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de woonwensen van al onze inwoners, ook van inwoners
met een zorgvraag. Dit geldt niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor toekomstige generaties die
ondersteuning nodig hebben. We hebben het in deze woonzorgvisie over (vitale) ouderen met een (toekomstige)
zorg- en ondersteuningsvraag, mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking en kwetsbare jongeren. Lees meer op www.zoetermeer.nl/woonvisie

Bekijk
20211014 - netwerkbijeenkomst Community tegen eenzaamheid-korte presentatie bestaan en doelen Jongsenioren Zoetermeer

Henriëtte Bots en Edu Fisscher zijn hier uitgenodigd om het bestaan, de doelen en de activiteiten van JSZ te komen toelichten, en daarmee de bekendheid met ons initiatief te verhogen.

En natuurlijk gaan wij hier graag op in, met dank aan de organisatoren voor de geboden gelegenheid!

20210508 totaalplaat logo's JSZ def 1.0 16x9.jpg Bekijk
20210330 werkveldconferentie CIV - deelname workshop

Gert en Edu zijn bij de workshop 'Studentonderzoek maatschappelijk vraagstuk' aanwezig als ervaringsdeskundigen vanuit hun ervaringen met studenten met het Experimenteerhuis

Bekijk
20210308 Vervolg op Senioren doen mee

In de nieuwe nieuwbrief van de Universiteit van Amsterdam, in het kader van het onderzoek "Senioren doen mee" las ik een interressant stuk en wil dat graag met u delen. Heeft u meegedaan aan dit onderzoek of wilt u zich aanmelden dan is deze nieuwe activiteit een leuke.

Het Nederlandse tijdschrift ZIN (https://www.zin.nl/) is voornemens een uitgebreid artikel te wijden aan het thema ‘veroudering en veerkacht’, waarin SeniorenDoenMee een centrale plaats zal innemen.

In samenwerking met ZIN zijn wij op zoek naar enkele vrouwen en mannen van 55 jaar en ouder die hebben deelgenomen aan Senioren Doen Mee, en die het leuk zouden vinden om hun ervaringen met het ‘ouder worden’ te delen. Een selectie van deze ervaringen en verhalen zal gebundeld worden in de vorm van verschillende portretten, en verschijnen in een van de volgende edities van het tijdschrift.  Heeft het ouder worden u de nodige hindernissen bezorgd? Heeft u bijvoorbeeld iets ingrijpends (zoals ziekte of verlies) meegemaakt, of stelt het ouder worden u juist heel geleidelijk voor de nodige beperkingen? En staat u ervoor open om te vertellen hoe u hier mee om bent gegaan en hoe u er op een (relatief) positieve of goede manier bent uitgekomen? Of lijkt het u leuk om te vertellen wat u zoals onderneemt om een gezonde toekomst tegemoet te gaan of wat voor u helpt om zo vrolijk en positief mogelijk in het leven te staan?

Heeft u interesse? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar studie@seniorendoenmee.nl.Vermeld daarbij uw voor-en achternaam en in het kort waar u graag meer over vertelt. Dan geven wij uw informatie door aan de journaliste van ZIN;zij maakt een selectie van verhalen en mensen met wie zij nader contact opneemt. 

Bekijk
20210125 Viviëne Brevé - Onderzoeksproject 'Senioren doen mee'

Gezond eten, bewegen en sociale contacten zijn factoren die ons helpen gezond ouder te worden. Maar we weten nog niet alles en daarom is de Universtiteit van Amsterdam gestart met een groot landelijk onderzoek naar de mentale en fysieke gezondheid van 55 plussers. Iedere jongsenior die wil bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek kan zich inschrijven via de onderstaande link. Mijn man en ik hebben ook deelgenomen. Het is een hele uitdaging maar leuk om te doen. Ik wens jullie succes. Viviëne Brevé-van Garderen.

https://seniorendoenmee.nl

Meer achtergrondinformatie is ook te vinden op de website van de Universiteit van Amsterdam https:www.uva.nl

20190914 1e bijeenkomst jsz aanpak 3 in 16x9.jpg Bekijk
20210121 Vergadering Kernteam JongseniorenZM - periodieke bijeenkomst

De agenda is opgenomen in de outlookuitnodiging van Gert Evers dd 4/1 2021 

20210214 werklogo Agenda website - 16x9.jpg Bekijk